Ach, Bože môj, veď je tá noc krátka

ždánska, Tekov

1.
[:Ach, Bože môj, veď je tá noc krátka,:]
čiľej ľíham, už mňa budia mamka.

2.
[:Tatko vravia, daj jej ešťe pokoj,:]
včiľ odľetel od ňej biely sokol.

3.
[:Ňeňi sokol, ňeňi jeho peri,:]
aľe Jaňík v bielenej košeli.

4.
[:Plače milá, plače milá za milým banuje,:]
že jej milý do vojny rukuje.

5.
[:Ňeplač milá, ňenariekaj za mňou,:]
veď ja príďem o tri rôčke domov.


alebo:
1.
[:Ach, Bože môj, veď je tá noc krátka,:]
čiľ si ľíham, už mňa budia mamka,
Apko vravia, daj jej ešťe pokoj,:]
čiľ odľetel od ňej biely sokol.