Vorava, Vorava

Rabča, Orava

Vorava, Vorava

1.
Vorava, Vorava, na Vorav́e  lava,
[:ktọryndy chodžiľi, ktọryndy chodžiľi
Vorafcy dọprava.:]

2.
Vorava šy zyňi, b́ere sob́e Ľiptọf,
[:a jo bez Voravy, a jo bez Voravy
do Ľiptova cup, cup.:]

3.
Vorava, Vorava, Vorafsḱi zomecek,
[:ňe jedna džyfcyna, ňe jedna džyfcyna
place vo v́onecek.:]