Aká že ja smutná

1.
Aká že ja smutná na tom svete žiť,
keď ten môj najmilší nesmie k nám chodiť.
[:Nesmie k nám chodiť, ani len pozrieť,
jaj, Bože, prebože, kde sa mám podieť.:]

2.
Smutný je ten domček, kde som chodieval,
nešťastná lavička, kde som sedával.
[:Tam som ťa ja milá, verne miloval,
to moje srdiečko som ti sľuboval.:]

3.
Ak ťa ja, má milá, nesmiem milovať,
môže mi len hrobár jamu vykopať.
[:Jamu mi vykopať v tom cintoríne,
keď nesmiem milovať potešenie mé.:]