Vozľečale mi še

Rabčice

1.
Vozľečale mi še šive golembuše,
[:ej, po poľu, po poľu.:]

2.
Vež, dževce, pseňicki do svojej spodňicki
[:a voloj ik do dvoru.:]

3.
Sečkje přiľečale, pseňicke zobale
[:vesolo hrkutale.:]

4.
Nazobale mi še šive golembuše
[:vodľečale prec z dvoru.:]