Ach, mamičko, ja travičku žala

Spiš

1.
Ach, mamičko, ja travičku žala,
švekra moja na mňe nadavala.
[:Ňenadavaj, potvora dajaka,
dala ši mi za muža pijaka.:]

2.
Ach, mamičko, mam žaľ preveľiki,
bo moj mužik ľubi pohariki,
[:nepatri on na dzeci na ženku,
ľen na totu šaľenu paľenku.:]

3.
Vi, dzjefčeta, pozor sebe dajce,
za pijakoch še ňevidavajce,
[:bo pijakom take chviľki pridu,
prepiju vam perinu i chižu.:]