A v tej našej zahradenke

Myjava

1.
A v tej našej zahradenke,
maderanek mi tam roste,
[:tulipan, maderan,
čo ho ja polievam.:]

2.
Ked sa chlapci dozvedeli,
na mederanek bežali,
[:natrhali ho moc,
ked bola pekná noc.:]