Za tov našov kasarňičkov

rusínska

1.
Za tov našov kasarňičkov dobra studňička,
ku ňij choďiť každyj večur šuvna Haňička.
[:Čorny očka, bily lička, taka moja frajiročka,
mohla by mi napojiti moho koňička.:]

2.
Lem ja musju svoho koňa dobri omyti,
žebym sja mih pri studňički z Haňičkov zyjti.
[:Prošu ja vas, pan kapitan, puste mene do hajička,
tam ňa čekať pri studňički šuvna Haňička.:]

3.
A kiď večur spoza hory misjačok vyjde,
tohdy za mnov ku studňički Haňička prijde.
[:Budeme sja ľubovati, budu sja jej zvidovati,
budu sja jej zvidovati, či moja bude.:]

4.
Ej, ne budu, šuhajičku, ne budu tvoja,
bo nas ľude odhvarjajuť, že jem chudobna.
[:Naj sja ľude ne starajuť, naj si oni odhvarjajuť,
jak sja vernu o dva ročky, ty budeš moja.:]