Aj lelija, ľubil by ja

Rusínska

1.
Pidu lehnu pid mašynu,
pid pervoje koleso.
Udarit meňa mašyna,
vsjo, i rovno, charašo.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

2.
Moja mila zachorila
na zapali lakyšok,
tri buchoňky chliba žila
i koryto halušok.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

3.
A pid mostom ryba s chvostom,
ne daje sja ulapiť,
radšej dočku utopiť,
jak kozaka poľubiť.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

4.
Ja parobok molodeňkyj,
molodeňkyj jak ruža,
čom mňa nechceš paradnicjo,
čom mňa nechceš za muža.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

5.
Ne budu sja toho ročku,
toho ročku ženiti,
ľem tak budu hori, dolov
s divčatami choditi.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

6.
A na hori tataročka,
tataročka listnata,
beťar každa paradnicja,
kotra je barz bohata.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

7.
Ale krajša, šykovnijša,
vse ľem tota chudobna,
do roboty i do tanca
najvecej je sposobna.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]

8.
Darmo ty mi, paradnicjo,
darmo ty mi trucuješ,
bo ja znam, že ty ľem mene,
molodoho, ľubuješ.
[:Aj lelija, ľubil by ja,
švarne divča jak lelija.:]