A poňižej Haňigovec

Šariš

1.
A ponižej Haňigovec, tam žeľeni jadlovec.
Stroja še me za muža vidac, ňe parobek, ňe gdovec.

2.
A ja za ňeho ňepujdzem, aňi mu ručku ňedam.
Ach, mamičko, mamko moja, ja še ňigda ňevidam.

3.
Ach, mamičko, mamko moja, ňedajce me za ňeho.
On še kupal na Toriše, vidzelam ho zbuteho.

4.
On še kupal na Toriše, v tej žeľenej virbiňe.
Ach, mamičko, mamka moja, ten me vera ňemiňe.