A ked som mal dvacec ročki

1.
A ked som mal dvacec ročki,
už som musel bic vojak,
[:ku zibenzehcich regimentu
mušel som narukovac.:]

2.
V kompaniji som rukoval,
mundur som vifasoval,
[:kebi sce buli vidzeľi,
jaki ja som vipatral.:]

3.
Nohavice poterhane,
bľuza, manteľ takovi,
[:co bi sce nezaviazaľi
aňi grajcar soľi.:]