A muoj milý za to pero

1.
A muoj milý za to pero
postaviu mi májov štvoro,
postaviu ich pred zorámi,
pod našimi oblokámi.

2.
Na prosriedku dve jedličky,
tenké, biele, bez kuoričky,
a vysoké vyše domov,
met v dedine takých stromov.

3.
A na krajách smreky stály,
takú vuoňu vydávaly,
že ulica plná bola,
keď šli ľudia do kostola.