A na hori šalvija

1.
A na hori šalvija, šalvija,
toto ďivča brav by ja, brav by ja.
[:Upalo mi do ďaky, do ďaky,
ne ľubyv ho nyjakyj, nyjakyj.:]

2.
A na hori sucha rozmarija,
povidž ďivče, či ty maš frajira.
[:Vera ja ho, šumnyj šuhaj ne mam,
bo ja išči ľubovaty ne znam.:]

3.
Myla moja ne sluchaj nykoho,
lem sja trymaj rozuma svojoho.
[:Ja ťa budu vse virno ľubyty,
virnosť bude v našim serdci žyty.:]