Vypletajte zapletajte

1.
Vypletajte, zapletajte,
moje vlásky netrhajte.

2.
Mňa mamička zapletala,
moje vlásky netrhala.

3.
Moje vlásky striebro, zlato,
nestojíš ty Janko za to.