A v tom Brodě, při Olšavě

Verbunk

1.
A v tom Brodě, při Olšavě, malovaná kasárňa,
a v ní byla má hlavěnka velice turbovaná.
[:Byla ona turbovaná od samého generála,
už to ináč nemože byt, já vojákem mosím byt.:]

2.
Už ně koňa vyváďajú, už ně koňa sedlajú,
a ti moji rodičové přežalostně plakajú.
[:Proč rodiče, proč pláčete, šak vy se mňú nepůjdete,
půjde se mnú můj vraný kůň, já na něm, ó, Bože můj.:]