Vtedi ši mi mila

1.
Vtedi ši mi mila, od dzeki odpadla,
[:kedz ši pri kosceľe, kedz ši pri kosceľe
medovňik ukradla.:]

2.
Ja ho ňeukradla, mňe ho darovaľi,
[:ňetaj še Haňičko, ňetaj še Haňičko,
šak ce nahaňaľi.:]

3.
Šak ce nahaňaľi, pres želene luki,
[:tak ši mi posciskal, tak ši mi posciskal,
mojo bile ruki.:]