Volaľi ma na radosňik

Heľpa, Podpoľanie

1.
Volaľi ma na radosňik,
kazaľi mi spievať,
od spievaňa hrdlo boľi,
treba ho zaľievať.