Ani ľudia nevedeli

Košariska, región Myjava

1.
Ani ľudia nevedeli,
kedy som bol pri spovedi
u sládka, u sládka.

2.
Sládek mi dal rozhrešenie
a sládková potešenie
zo čbánka, zo čbánka.