A ket śe Jaňík na vojnu bral

1.
[:A ket śe Jaňik na vojnu bral,
prišol ku milej a zavolal.:]
[:Poc me ma mila, poc otprevac,
bo ja na vojnu mam rukovac.:]

2.
[:Na vojnu išol, na straži stal,
ľecela guľka ta zavolal::]
[:Ľecela guľka pres tu horu,
až uderila na hruď moju.:]

3.
[:Jak uderila, tak zašekla,
až do Dunaja kref otcekla.:]
[:Hej, Dunaj, Dunaj, bistra voda,
či śe mam žeňic, či me škoda.:]

4.
[:Pujdzem do haja, natarham ruž,
budzem vic veňec a śpivac uš.:]
[:Budzem vic veňec a śpivac uš,
chtori mladzeňec budze muj muš.:]

5.
[:Kebi mi Pan Buch takeho dal,
paľenku ňepil, karti ňehral.:]
[:Žebi bul dobri, miloval me,
ľepšeho śčesca netreba mňe.:]

6.
[:Ňepriciskuj me ti ku sebe,
bo jasni meśac už na ňebe.:]
[:Podzme do domu, bo už je čas,
bo pod oblačkom uvidza nas.:]