Z kadeže to dievky boli

Očová

1.
Z kadeže to dievky boli,
čo tak pekne tancovali?
[:Z Očovej, z jaminy,
z vypálenej dediny.:]

2.
A ja som sa na ne dívau,
keď im vietor sukne dvíhau,
[:z hodvábu, z pamoku,
z očovskýho jarmoku.:]

3.
Pekne oni tancovali,
ešte si pri tom výskali,
[:ale už nebudú
lebo jarmok rozberú.:]

4.
Ostaňteže, prosíme vás,
však ten jarmok je aj pre nás.
[:Budeme tancovať
a vás v noci milovať.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť