Vyplať ma, gazda

Očová

1.
Vyplať ma, gazda, nejdem ti slúžiť,
[:zamilovanou som si diouča, idem sa ženiť.:]

2.
Ja ťa vyplatím, keď ťa vymlátim,
[:keď ja tvoje mladie kosti na prah obrátim.:]

3.
Gazda môj dobrý, nerobže mi to,
[:veď som ti ja verne slúžiu po celô leto.:]

4.
Po celô leto až do jeseni,
[:gazda, gazda , mladý gazda, zle je bez ženy.:]