Všetci sa valasi na Mitra radujú

Očová

1.
[:Všetci sa valasi na Mitra radujú,:]
[:joj, iba mňa samýho žandári šikujú.:]

2.
[:Šikujú ma, vedú, dolu dolinami,:]
[:joj, veď sa mi radujú tí bystrickí páni.:]

3.
[:Ej, vy páni, páni, neradujte sa mi,:]
[:joj, ja som chlapec vrtký, ja nepôjdem s vami.:]