A v tem Brně

Brněnsko, verbunk

1.
A v tem Brně v prostřed rynku zeleňá se,
roste tam rozmarýnek netrhá se.
[:Já ho mosí utrhnút, aj kdybych měl zahynút,
a na tebe moja milá zapomenút.:]

2.
Šenkovala Mariánka v Praze víno,
došel za ňú pán polesný, nalej ně ho.
[:Mariánka nalévá, pan polesný ovímá,
její milý z okénečka smutně se dívá.:]