Plesajte, všetci ľudia

1.
Plesajte, všetci ľudia, už je narodený
ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný.
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánu svojemu.:]

2.
Rúčky ma roztvorené, celý svet chce objať,
nuž poďme sa mu k jasliam všetci vyžalovať.
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánu svojemu.:]

3.
Vás chudobných a biednych to iste poteší,
vidiac, že aj Pán sveta v biednych jasliach leží.
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánu svojemu.:]

4.
A vy, boháči sveta, poďte sa podívať
a Ježiška malého berte si za príklad.
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánu svojemu.:]

5.
Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce.
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánu svojemu.:]


alebo:
[:Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu,
aj králi klaňajte sa dieťatku Božiemu.:]