Ak ja mám, tak ja mám

Podbiel

1.
Ak ja mám, tak ja mám, pod oknom záhradku,
ak já mám, tak ja mám, pod oknom strom.

2.
Rastú tam jabĺčka pre môjho Janíčka,
rastú tam jabĺčka, sladké jak med.

3.
Ja Janíčka rada, on so mnou nakladá,
ja Janíčka rada, on so mnou spí.

4.
On se mnou do sena, on se mnou do slamy,
on se mnou do sena, do stodoly.

5.
Seno sa pomyká a slama sa mrví,
seno sa pomyká, popod nohy.