Za Váhom

1.
Za Váhom, za Váhom, sova vodu pije,
nešťastná hodina, žena muža bije.

2.
Tá pije, tá bije, lebo má čo biti,
však sa muože, blázon, rozumu chytiti.

3.
Ona prišla z krčmy, kázala mu skákať,
a on, neboráčik, začal pred ňou plakať.

4.
Žena moja, žena, nerobže mi toho,
radnej bys mi dala niečo vareného.

5.
Čože by ti dala, kterú šibenicu?
Vidíš tú palicu, skry sa pod lavicu!

6.
Sadol si pod kachle a Bohu se modlí.
Nebi ma, ženičko, ach, už budem dobrý.

7.
Hľaďte, ľudia moji, jak sa mňa muž bojí,
naučila som ho po mej dobrej vuoli.