Ach, jak krásne mesíc svítí

1.
Ach, jak krásne mesíc svítí,
má premilá dušičko,
volu bych mel k tobe jíti
dnes, mé milé srdečko.

2.
Svítí, svítí, blesk vydáva
na té vrchy tatranské,
kdybych vedel, či si zdráva,
potešení liptovské.

3.
Kolikrát já, duša moja,
ten mesíček spatrujem,
tolikráťs mi pred očima,
srdečne te litujem.

4.
Litujem te, že musíš tak
v samotnosti čas trávit
a že nemáš ode mne znak,
by si mohla naň patrit.