A za našom chyžou kopa sina

1.
[:A za našom chyžou kopa sina,:]
[:včera byla ďivka, včera byla ďivka,
dneska žena, dneska žena.:]

2.
[:Včera byla ďivka pid vinočkom,:
[:a dneska je žena, a dneska je žena
pid serdečkom, pid serdečkom.:]

alebo:

2.
[:Včera byla ďivka pid vinočkom,:]
[:a dneska je žena, a dneska je žena
pid čepečkom, pid čepečkom.:]

3.
[:Včera byla ďivka jako ruža,:]
[:dneska je nevista, dneska je nevista
už mať muža, už mať muža.:]