A vychodí slniečko

1.
A vychodí slniečko a vychodí slniečko
spoza čiernej skaly
a nepovedaj, dievča, a nepovedaj, dievča,
že sme spolu spali.
[:Nepovedaj, ani ja nič nepoviem,
že tvoje bledé líčko, že tvoje bledé líčko,
ležalo pri mojem.:]