A či to kosa tupa

1.
A či to kosa tupa, oj, či trava zelena,
[:ej, že ja ňenakosim ej, koňičkovi sina.:]

2.
Ej, kosila bi sja mi, ej, tota poľanočka,
[:ej, kebi mi hrabala ej, moja frajiročka.:]

3.
Ešči sobi zašpivam ej, troma holosami,
[:ej, jeden pide v horu, ej, a dva doľinami.:]

4.
Ej, jeden pide v horu, ej, v horu piskajuči,
[:ej, a dva doľinami, ej, do miloj plačuči.:]

5.
Ej, dobra voda, dobra, ej, na každom jaročku,
[:ej, aľe najdobrijša, ej, kde ja mam frajiročku.:]

6.
Ej, dobra voda, dobra, ej, aľe na beskidi,
[:ej, dolho jam že nebil ej, s milou na besidi.:]