A za našu stodolečku hruška

1.
A za našu stodolečku hruška,
višla na ňu sušedova Zuzka.
[:Čekaj, Zuzko, tebe Pan Buh skare,
polamalaš na hruške konare.:]

2.
A za našu stodolečku šľivka,
višla na ňu sušedova dzivka.
[:Čekaj, dzivko, tebe Pan Buh skare,
polamalaš na šľivce konare.:]