Za pondelka rána

1.
Za pondelka rána muzika vyhráva,
[:a mne sa snívalo a mne sa snívalo,
že som sa vydala.:]

2.
Za utorka rána kapela dohrala,
[:musela som kľaknúť, musela som kľaknúť
pred pána farára.:]

3.
Faráru, faráru, neviaž ma na štolu,
[:na malú štôločku, namalú chvíľôčku
my budeme spolu.:]

4.
Farár mi povedal, ty sa jej netýkaj,
[:ty sa jej netýkaj, ty sa jej netýkaj
do prvej polnoci.:]

5.
A keď prišla polnoc, pravá polovička,
[:otoč sa ty ku mne a ja zas ku tebe,
ty moja ženička.:]

6.
Ja sa neotočím, nie si mi po vôli,
[:ale si po vôli mojemu otcovi
a mojej materi.:]