Veselé vánoční hody

Česká koleda

1.
Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy.
[:O tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.:]

2.
Po tmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svíti mu hvězdičky.
[:Ty, jež všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.:]

3.
Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové.
[:Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.:]