A když bylo před kostelem

Moravská

1.
[:A když bylo před kostelem,:]
[:hádala se duše s tělem.:]

2.
[:Tělo, tělo, cos dělalo,:]
[:o duši jsi nic nedbalo.:]

3.
[:Cos vidělo, to jsi chtělo,:]
[:na hříchy jsi nevzpomnělo.:]

4.
[:Tělo, tělo, tělo hříšné,:]
[:bývalo jsi v světě pyšné.:]

5.
[:Chodilo jsi v stříbře, zlatě:]
[:a já ležím v hlíně v blátě.:]

6.
[:Chodilo jsi po muzikách:]
[:a já ležím v těžkých mukách.:]

7.
[:Nedávej mně, duše viny,:]
[:bylas se mnou v každé chvíli.:]

8.
[:Byla-li jsem já kdy s tebou,:]
[:nevládala jsem sama sebou.:]

9.
[:A když bylo před kostelem,:]
[:hádala se duše s tělem.:]