A poňiže Prešova stojí ľipka žeľena

1.
[:A poňiže Prešova stojí ľipka žeľena,:]
[:a na tej ľipke, na žeľenej ľipke tri ftačkove špivaju.:]

2.
[:Ňeboľi to ftačkove, aľe gavaľirove,:]
[:hej, tak oňi še, šej hoj, dohvarjaľi o tej švarnej dzifčiňe.:]

3.
[:Jeden hvari to moja, a ten druhi, jak Boh da,:]
[:hej, a ten treci, ostaň, mila, zdrava, ja parobek z Prešova.:]