A či ja mamočko

(na melódiu piesne Kolo nás, popred nás)

1.
A či ja mamočko, a či ja mamočko, ne vaša dityna,
že ste mi do perin, že ste mi do perin naložyľi sina.
[;Do periny sina, do lady kamiňa,
jak by ja ne byla, jak by ja nebyla z vašho pokolyňa.:]

2.
Išči vy mamočko, išči vy mamočko za mnou zaplačete,
jak na zelenu jar, jak na zelenu jar, na poľe vyjdete.
[:Na poľe vyjdete, sja poohľadate,
matere s ďifkami, ďifki s materiami a vy mamko sami.:]

alebo:

3.
Ešťe vy mamočko, ešťe vy mamočko horko zaplačece,
jak na zeľenu jar, jak na zeľenu jar do poľa vyjdzece.
[:Keď do poľa vyjdut, ďifki s macerami,
ďifki s maceri, maceri s dzifkami, vy mamočko sami.:]