Voľ si, diefča, voľ si

Brezovica, Orava, píšťalky

1.
Voľ si, diefča, voľ si, pokým vuoličku máš,
[:pokým šuhajkovi pravej rúčky ňedáš.:]