Vo Spoľnom kúťe, vo mlyňe

Brezovica, Orava, polka

1.
[:Vo Spoľnom kúťe, vo mlyňe,:]
[:popukali tam kameňe.:]