Aj topoľ, topoľ

Nová Baňa
Johana Holá, 1977

1.
Aj topoľ, topoľ zelený topoľ,
[:keď ma nevezmeš, tak mi daj pokoj.:]

2.
Keď ma nevezmeš, budeš banúvať,
[:prídu ma dňeská iní namlúvať.:]

3.
Prídu ma prídu Bukovinčania,
[:a ja by radšej Hornoštálania.:]

4.
Hornoštálania v bielych košelkách,
[:zabili Janka v zelených horách.:]

5.
Keď ho zabili, na kríž udreli,
[:aby sa dievky pri ňom modlili.:]