A choč ja maľučka, drobna

Zemplín

1.
A choč ja maľučka, drobna,
aj tak ja gazdiňka dobra,
kedz kurka vajičko zňeśe,
ocec ho do karčmi ňeśe.

2.
Jaj, Bože, co ja robic mam,
dze ja vajička trimac mam?
Budzem jich trimac na pujdze,
ozda tam ocec ňepujdze.

3.
A hoc ja maľučka, drobna,
aľe ja gazdiňa hodna,
[:co najdze v komore, v pujdze,
to šicko do karčmi pujdze.:]