A keď ja še z breška pripatrám

Komjatice

1.
A keď ja še z breška pripatrám,
to moju frajírku dolapia.
[:Dolapia mi ich ju vojaci,
daj im milý Pán Boh zaplaci.:]