A tan hore pod zeleným hájom

Fašingová pieseň z Malej Lehoty
Gajdošská pieseň

1.
A tan hore pod zeleným hájom,
hádala sa mlynárka s mlynárom,
[:hádala sa, že sa jej zle melé,
jedna noška na štyry nedele.:]

2.
Pije, pije na koľajku vtáča,
moja milá konope namáča.
[:Pije, pije na koľajku druhé,
aby bolo povrieselko dlhé.:]

3.
Keď som išiel pod zelenú hrušku,
našiel som tam vyšívanú stužku,
[:či hu šila, lebo vyšívala,
ale stužka vyšívaná bola.:]