A ty čierna cigánka

Terchová

1.
A ty čierna cigánka, počaruj mi šuhájka,
[:počaruj mi takého, čo ja pojdem za neho.:]

2.
Mala som ja rukáfce, dala som ich cigánce,
[:a ty čierna cigánka, počaruj mi šuhajka.:]

3.
A keď ty chceš čarovať, musíš niečo darovať,
[:štyri groše, lebo päť, bude šuhaj jako kvet.:]