A ovečky moje

Terchová

1.
A ovečky moje, hej a ja som váš ofčiar,
a ja vám postavím v suchej hore košiar.
A ovečky moje, hej, fšetky ste belice,
veď som si vyslúžil pri vás šibenice.

2.
Ovečky, barany, hej ktože vás podojí,
bača pri frajerce, valachom sa nechce.
Pusť ma bača z hole, hej frajerka ma zove,
pusť ma ze salaša, šak ja prídem zasa.