Vinohrady, vinohrady

1.
[:Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dávate.:]
Kdo sa ho jednu napije,
dobrú vuľu z neho dostane.
Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dávate.

2.
[:Vínko bílé, vínko bílé,
vínko naše červené.:]
[:Keď ho šohaj pohár vypije,
zazpívá si pěkně, vesele.
Vínko bílé, vínko bílé,
vínko naše červené.:]


alebo:
1.
[:Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dávate.:]
Keď sa šuhaj z neho napije,
dobrú vôľu z neho dostane.