Orie Janík, orie, to šarišské pole - pre akordeón


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.