Za naším huménkem

Podunajsko

1.
[:Za naším huménkem vinohrad zelení,:]
[:po ňem sa prechodzí, po ňem sa prechodzí
moje poťešeňí.:]

2.
[:Už hrozénka zrajú, suatko zaváňajú,:]
[:kedi ich, miui múj, kedi ich miuí múj,
keď ich oberú.:]

3.
[:Oberú, oberú, aj ich oprešujú,:]
[:potom nám miuá má, potm nám, miuá má,
odomáša dajú.:]