Za dverama bečka vína

1.
Za dverama bečka vína, to je dobrá medecína.
[:A ja sa dobre mám a ja sa vychovám.:]

2.
Mam ja domek murovaný, nemá oken ani brány.
[:A ja sa dobre mám a ja sa vychovám:]

3.
Od sadla sa nezaprášiš, od múky sa nezamastíš.
[:A ja sa dobre mám a ja sa vychovám.:]