Pamjyntaj go̲raľu (Pamjyntaj goraľu)

goralská z Hladovky a Suchej Hory

1.
Pamjyntaj goraľu, o milym hotařu,
[:pamjyntaj zeš goraľ i zeš v obcym kraju.:]

2.
Ňezapomňi ňikdy, milego hotařa,
[:i pjyknyk pjosenek, coš špjyval za mala.:]

3.
I šylnyk zbojňikof, co v Tatrak šadaľi
[:a ľuptovskik panof zlota okradaľi.:]

4.
Tego Janošika, co dovodžyl ňimi,
[:tego ulapjyľi při kohance v šyňi.:]

5.
Tego třa pamjyntač, goraľe kohaňe,
[:i ze najpjynkňyjse nase Tatry same.:]

 

o - čítaj medzi "o" a "u"
- poznámka pre vyhľadávanie - go̲raľ = goral, goraľ, go̲raľu, goralu 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť