Scenšče, zdrovje, poko̲j švjynty (Scenšče, zdrovje, pokoj švjynty)

goralská vianočná z Hladovky a Suchej Hory

1.
Scenšče, zdrovje, pokoj švjynty vinsujeme vom,
syčkim ľudžom dobryj voľe, syčkim stvořeňom.
[:Z daľeka my idžeme, novine vom ňešeme,
ze še narodžylo džecko v mešče Betleme.:]

2.
V jašľak ľezy som Syn Bozy, na slome v žime,
v čemnyj nocy o pol nocy Džecko ňevinne.
[:O, Ježišku maľučki, daj nom syčkim milošči,
by me rošľi v lasce k Tobje, ve vjaře, cnošči.:]

 

o - čítaj medzi "o" a "u"
- poznámka pre vyhľadávanie - poko̲j = pokoj

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť