Za horami, za dolami jasný mesiac svieti

(Fakó lovam)

1.
Za horami za dolami jasný meiac svieti.
Už môj milý, už môj milý, na koníčku letí.
[:Letí, letí, ponad naše dvierka,
jaj, mamičko, mamko moja, pusťteže ma vonka.:]